like father like son.

  1. Armut dibine düşer.
babasının oğlu