manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles (nace code: c22.2.1)

  1. Noun, Trades-Professions Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı (NACE kodu: 22.21)