other passenger land transport n.e.c. (nace code: h49.3.9)

  1. Noun, Trades-Professions Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı (NACE kodu: 49.39)