prepaid expenses for future years

  1. Noun, Accounting Gelecek Yıllara Ait Peşin Ödenen Giderler