that doesn't concern you.

  1. Seni ilgilendirmez.
  2. Seni alakadar etmez.