tom thumb

  1. Noun parmak çocuk, cüce, İngiliz halk masallarının küçük çocuk kahramanı.