transformers: dark of the moon

  1. Noun, Cinema Transformers: Ayın Karanlık Yüzü
  2. Proper Name, Cinema Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü