united nations convention on contracts for the international sale of goods

  1. Noun, International Law Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması