a triton among minnows

  1. önemsiz kimseler arasında önemli görünen kimse.