a practice

  1. nişan alma talimi
bir meslekte çalışmak Verb
bir mesleğin icrasını bırakmak Verb
bir avukatlık bürosunu devralmak Verb
(doktor , avukat) bir meslektaşın işini müşterileri ile
sınavlarda kopya çekmeyi âdet edinmek Verb
bir şeyi alışkanlık edinmek Verb
(doktor) çok hastası olmak Verb
bir doktora hekimlik ruhsatı vermek Verb
mahkemeye sahtekârlık yapmak Verb
avukatlık yapmak Verb
patenti uygulamaya koymak Verb
teoriyi uygulamaya koymak Verb
bir kuramı uygulamak Verb
bir teoriyi uygulamaya koymak Verb