abandon

 1. terketmek, bırakmak.
  to abandon one's home: evini barkını terketmek.
  to abandon ship: gemiyi
  terketmek.
  to abandon all hopes for success: bütün başarı umutlarını yitirmek.
 2. kendini kaptırmak, kapılmak, kendini tamamıyla vermek.
  to abandon oneself to despair: umutsuzluğa/ye'se kapılmak.
 3. çekilmek, feragat etmek, vazgeçmek, istifa etmek.
  to abandon a throne: tahttan çekilmek/feragat etmek.
 4. (Deniz sigortasında) sigorta bedelini tam alabilmek için gemi veya mal üzerindeki haklarını sigorta şirketine terketmek.
 5. (a) kendini içgüdülere terketme, (b) hareket ve davranışlarda aşırı serbestlik.
  to dance with reckless
  abandon: pek serbestçe dans etmek.
iddialarından vazgeçmek Verb
taleplerinden vazgeçmek Verb
ikametgâhını terk etmek Verb
ikametgâh terketmek Verb
terk Noun
abandone etmek Verb
talep hakkından vazgeçmek Verb
davadan vazgeçmek Verb
bir davadan vazgeçmek Verb
bir haktan vazgeçmek Verb
bir talep hakkından vazgeçmek Verb
ipotekli bir gayri menkulü terk etmek Verb
lehine ipotek yapılana ipotekli malı bırakmak Verb
yeni doğan çocuğu terketmek Verb
yeni doğan çocuğu terk etmek Verb
yeni doğmuş bir çocuğu terk etmek Verb
bir patent hakkından feragat etmek Verb
patent hakkından feragat etmek Verb
bir mevzii düşmana terketmek Verb
bir mevzii düşmana terk etmek Verb
bir projeden vazgeçmek Verb
haktan feragat etmek Verb
bir gemiyi terk etmek Verb
gemiyi sigorta şirketine terk etmek Verb
gemiyi sigorta şirketine terk etmek Verb
bir vergiyi kaldırmak Verb
vergiyi kaldırmak Verb
bütün ümitlerini yitirmek Verb
bir davadan vazgeçmek Verb
bir teşebbüsü bırakmak Verb
bir ihtirayı serbest bırakmak Verb
opsiyondan vazgeçmek Verb
borsada vadeli muamelelerde prim ödemek suretiyle muameleden caymak Verb
bir opsiyondan vazgeçmek Verb
umutsuzluğa kapılmak Verb
gemiyi terk et !
gemiyi terket
birini kaderine terk etmek Verb
umutsuzluk içinde girişimden vazgeçmek Verb
telif hakkından vazgeçmek Verb
savunmayı bırakmak Verb
savunmadan vazgeçmek Verb
savunmadan vazgeçmek Verb
kovuşturmadan vazgeçmek Verb