1. terketmek, bırakmak.
  to abandon one's home: evini barkını terketmek.
  to abandon ship: gemiyi
  terketmek.
  to abandon all hopes for success: bütün başarı umutlarını yitirmek.
 2. kendini kaptırmak, kapılmak, kendini tamamıyla vermek.
  to abandon oneself to despair: umutsuzluğa/ye'se kapılmak.
 3. çekilmek, feragat etmek, vazgeçmek, istifa etmek.
  to abandon a throne: tahttan çekilmek/feragat etmek.
 4. (Deniz sigortasında) sigorta bedelini tam alabilmek için gemi veya mal üzerindeki haklarını sigorta şirketine terketmek.
 5. (a) kendini içgüdülere terketme, (b) hareket ve davranışlarda aşırı serbestlik.
  to dance with reckless
  abandon: pek serbestçe dans etmek.
iddialarından vazgeçmek Fiil
taleplerinden vazgeçmek Fiil
ikametgâhını terk etmek Fiil
ikametgâh terketmek Fiil
terk İsim
abandone etmek Fiil
talep hakkından vazgeçmek Fiil
davadan vazgeçmek Fiil
bir davadan vazgeçmek Fiil
bir haktan vazgeçmek Fiil
bir talep hakkından vazgeçmek Fiil
ipotekli bir gayri menkulü terk etmek Fiil
lehine ipotek yapılana ipotekli malı bırakmak Fiil
yeni doğan çocuğu terketmek Fiil
yeni doğan çocuğu terk etmek Fiil
yeni doğmuş bir çocuğu terk etmek Fiil
bir patent hakkından feragat etmek Fiil
patent hakkından feragat etmek Fiil
bir mevzii düşmana terketmek Fiil
bir mevzii düşmana terk etmek Fiil
bir projeden vazgeçmek Fiil
haktan feragat etmek Fiil
bir gemiyi terk etmek Fiil
gemiyi sigorta şirketine terk etmek Fiil
gemiyi sigorta şirketine terk etmek Fiil
bir vergiyi kaldırmak Fiil
vergiyi kaldırmak Fiil
bütün ümitlerini yitirmek Fiil
bir davadan vazgeçmek Fiil
bir teşebbüsü bırakmak Fiil
bir ihtirayı serbest bırakmak Fiil
opsiyondan vazgeçmek Fiil
borsada vadeli muamelelerde prim ödemek suretiyle muameleden caymak Fiil
bir opsiyondan vazgeçmek Fiil
umutsuzluğa kapılmak Fiil
gemiyi terk et !
gemiyi terket
birini kaderine terk etmek Fiil
umutsuzluk içinde girişimden vazgeçmek Fiil
telif hakkından vazgeçmek Fiil
savunmayı bırakmak Fiil
savunmadan vazgeçmek Fiil
savunmadan vazgeçmek Fiil
kovuşturmadan vazgeçmek Fiil