abandoned land

  1. terk edilmiş arazi
  2. terkedilmiş arazi