aberration

  1. Noun sapma, doğru yoldan ayrılma, sapınç, dalâlet, inhiraf, yanlış yola sapma, hata.
  2. Noun, Astronomy arzın hareketi ve ışık hızının sınırlı oluşu nedeniyle sabit yıldızların hafifçe yer değiştirir gibi gözükmeleri.
  3. Noun sapınç: ışığın dağılması, ışınların odakta toplanmayıp dağılmaları, ayna ve merceklerin böyle bir dağılmaya
    sebep olan imalât hatası. (bkz: chromatic aberration ), (bkz: spherical aberration ).
  4. Noun zihinsel sapınç, sapıtma, aklî denge bozukluğu. (bkz: mental aberration ).
renkser sapınç: değişik dalga boylarındaki ışığın mercekte değişik noktalarda odaklanmasından ilerigelen görüntü renklenmesi.
bir çılgınlık anında
akıl bozukluğu
akıl hastalığı