accession number

  1. kütüphaneye yeni gelen kitabın kayıt numarası