acknowledge (the) receipt of a letter

  1. Verb (mektubun) alındığını teyit etmek