acquiescence in custom

  1. bir törenin bağlayıcı olması için
  2. Noun haklarına halel gelebilecek kişilerin karşı çıkmadan barış içinde o töreye zımnen muvafakat etmeleri