actual expenditures

  1. Noun nakdi harcamalar
aktiflerin paraya çevrilmesi için fiilen yapılan harcamalar Noun