actual expenditures

aktiflerin paraya çevrilmesi için fiilen yapılan harcamalar İsim