address a meeting on off-the-record basis

  1. Verb bir toplantıda gizli bir konudan söz etmek
  2. Verb toplantı da gizli bir konudan söz etmek