address oneself to a task

  1. Verb kendini bir işe adamak
  2. Verb bir işe kolları sıvamak