adduce evidence

  1. Verb delil olarak göstermek
  2. Verb delil ileri sürmek
  3. Verb delil göstermek
  4. Verb kanıt göstermek