advance an opinion

  1. Verb bir fikir ileri sürmek