advance note

  1. kaptan tarafından gemi adamları emrine acenteye çekilen poliçe
  2. Noun kaptan tarafından gemi adamları lehine acenteye çekilen poliçe