advisory opinion

  1. Noun, Law istişari görüş
  2. istişari mütalaa
  3. istişari fikir
  4. hukuki kanaat
  5. eksper görüşü
  6. hukuki rapor
  7. fetva
İnsan Hakları Adalet Divanının İstişari Mütalaa Yetkisini Kabul Konusunda Ana Hürriyetler ve İnsan Haklarının
Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
Noun, International Law