affect the economy

  1. Verb konjonktürü etkilemek