affect the interests

  1. Verb menfaatler üzerinde olumsuz etkisi olmak