affection

 1. Noun muhabbet
 2. Noun sevgi, muhabbet, şefkat.
  the affection of a mother for her child.
  to win someone's affection:
  birisinin sevgisini kazanmak.
 3. Noun duygu, his, heyecan.
  Over and` above our reason and affections: Mantık ve duygularımızın üstünde …
 4. Noun, Pathology hastalık, bedenî/zihnî anormallik.
  nervous affection: sinir hastalığı.
 5. Noun etkileme, tesir altında bırakma.
 6. Noun etkilenme, tesir altında kalma.
 7. Noun, Philosophy varlığın olumsal/tesadüfî/değişebilir oluşu.
 8. Noun meyil, temayül.
 9. Noun mizaç, tabiat, huy.
 10. Noun ön yargı, peşin hüküm.
 11. Noun (bkz: affectation ) (1-3).
içten yakın duygu
birinin sevgisini kazanmak Verb
(gayri menkul) değerinin düşmesi
evlilik muhabbeti
karşılıklı sevgi
yakınlar
özellikle de kan hısımları arasındaki doğal sevgi ve şefkat bağları Noun
birinin sevgisini kazanmak Verb
alakalanmak Verb
birine karşı sevgi duymak Verb