1. İsim muhabbet
 2. İsim sevgi, muhabbet, şefkat.
  the affection of a mother for her child.
  to win someone's affection:
  birisinin sevgisini kazanmak.
 3. İsim duygu, his, heyecan.
  Over and` above our reason and affections: Mantık ve duygularımızın üstünde …
 4. İsim, Patoloji hastalık, bedenî/zihnî anormallik.
  nervous affection: sinir hastalığı.
 5. İsim etkileme, tesir altında bırakma.
 6. İsim etkilenme, tesir altında kalma.
 7. İsim, Felsefe varlığın olumsal/tesadüfî/değişebilir oluşu.
 8. İsim meyil, temayül.
 9. İsim mizaç, tabiat, huy.
 10. İsim ön yargı, peşin hüküm.
 11. İsim (bkz: affectation ) (1-3).
içten yakın duygu
birinin sevgisini kazanmak Fiil
(gayri menkul) değerinin düşmesi
evlilik muhabbeti
karşılıklı sevgi
yakınlar
özellikle de kan hısımları arasındaki doğal sevgi ve şefkat bağları İsim
birinin sevgisini kazanmak Fiil
alakalanmak Fiil
birine karşı sevgi duymak Fiil