affectation

 1. İsim (sahte) gösteriş, özeniş, özenti, yapmacıklık, sun'ilik.
  an affectation of wit: zeki görünmeye
  özeniş.
  an affectation of wealth: zenginliğe özeniş.
 2. İsim sahte/yapmacık hal/tavır, naz.
 3. İsim sun'î/yapma/câli hareket.
  a man of thousand affectation: sırf yapmacıklı bir adam.
 4. İsim sevgi, muhabbet, şefkat.
  His affectation of litteratures: Onun edebiyat sevgisi.