affective disorder

  1. Noun, Psychology duygulanım bozukluğu, duygudurum bozukluğu