agitprop

  1. kışkırtıcı propaganda, tahrik, propaganda (özellikle komünizm).
  2. tahrik ve propagandaya karşı savaşan hükümet dairesi.
  3. tahrikçi, propagandacı (bu işlerde eğitilmiş kimse).