agree upon certain conditions

  1. Verb bazı şartlarla anlaşmak
  2. Verb bazı şartlar tahtında (koşullar çerçevesinde) kabul etmek
  3. Verb bazı koşullar çerçevesinde kabul etmek
  4. Verb bazı şartlar altında kabul etmek