agree with sb

  1. Verb biriyle aynı fikirde olmak
  2. Verb katılmak
  3. Verb bir konuda biriyle anlaşmak
  4. Verb aynı fikirde olmak
biri ile fikren uyuşmak Verb
birinin görüş üyle uyuşmak Verb
birinin görüşüyle uyuşmak Verb