agree with sb

  1. Fiil biriyle aynı fikirde olmak
  2. Fiil katılmak
  3. Fiil bir konuda biriyle anlaşmak
  4. Fiil aynı fikirde olmak
biri ile fikren uyuşmak Fiil
birinin görüş üyle uyuşmak Fiil
birinin görüşüyle uyuşmak Fiil