agree with something

  1. Verb birşeye katılmak
  2. Verb birşeye inanmak
  3. Verb birşeyin doğru olduğunu düşünmek
  4. Verb birşeyi haklı bulmak
  5. Verb, Linguistics birşeye göre çekimlenmek
  6. Verb, Linguistics birşeye göre çekilmek
  7. Verb, Linguistics birşeye uyum sağlamak
biriyle bir konuda anlaşmak Verb
biriyle bir konuda aynı görüşü paylaşmak Verb
biriyle bir konuda uzlaşmaya varmak Verb
biriyle bir konuda uzlaşmak Verb
bir konuda birine katılmak Verb
biriyle bir konuda anlaşmaya varmak Verb
biriyle bir konuda aynı fikirde olmak Verb