agreement term

  1. Noun, Law sözleşme süresi
sözleşme süresi Noun, Law