aim at

  1. Verb hedef almak
  2. Verb amaçlamak
  3. Verb hedeflemek
nişanlamak Verb
bir şeye nişan almak (ateş etmek Verb
bakanlık peşinde olmak Verb
bir şeyi amaç edinmek Verb
nişan almak Verb
bir müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak Verb
kasdetmek, maksadı/gayesi … olmak.
What are you aiming at? Maksadınız nedir?
birini hedef almak Verb