all fours

  1. Noun dört ayak: hayvanın 4 ayağı, insanın 2 eli ve 2 ayağı.
    to land on all fours: dört ayak üstüne düşmek.
  2. Noun
    high-low-jack, old sledge, seven-up, pitch ile ayni anlama gelir. iki veya üç kişi arasında oynanan
    bir nevi iskambil oyunu.
(a) gereğince, uyarınca, mucibince, (b) dört ayak üzerinde, sürünerek.
It was necessary to go on all
fours to squeeze through the opening: Delikten geçebilmek için dört ayak (eller ve dizler) üzerinde sürünmek gerekti.
(a) dört ayak üstünde, (b) elleri ve dizleri üzerinde, dörtelli (yürüyüş).
be on all fours with …
: … ile eşit/aynı olmak, … ile karşılaştırılabilmek.
The two cases are not on all fours: Bu iki durum (dava) birbirinin aynı değildir.
go/run on all fours: dört elli (elleri ve dizleri üstünde) yürümek.