all told

  1. bütünüyle, tümüyle, hep beraber.
  2. her husus göz önüne alındığında, her şey/hepsi hesaba katılırsa, topu topuna.