allow a bill to lie on the table

  1. Verb bir önergeyi arka plana atmak
  2. Verb kanun tasarısını sürüncemede bırakmak