allow a bill to lie on the table

  1. Fiil bir önergeyi arka plana atmak
  2. Fiil kanun tasarısını sürüncemede bırakmak