along of

 1. yüzünden, sebebiyle, nedeniyle.
  It's all along of you: Hep senin yüzünden!
  We weren't invited,
  all along of your rudeness: Senin kabalığın yüzünden davet edilmedik.
  All along of this change: Bu değişiklik nedeniyle.
 2. beraberinde, yanında, refakatinde.
  You come along of me to the store: Benimle beraber mağazaya gel.