an authority

  1. kutup
bir makama başvurmak Verb
makama başvurmak Verb
bir otoriteye atıfta bulunmak Verb
bir yetkinin kullanılması
yetkiliye başvurmak Verb
bir otoriteye başvurmak Verb
bir yetkiyi geri almak Verb
bir yetkiye son verme
tanınmış bir uzmanı otorite olarak göstermek Verb
bir konuda yetkili olmak Verb
temsilci yetkisi
banka hesabına ilişkin muamelelerde imza atma yetkisi
bir memurun yetkilerini geri almak Verb