anticipate one's salary

  1. Verb maaşına mahsuben borç almak
  2. Verb maaş avansı almak