anywhere near

  1. (olumsuz tümcelerde) asla, kat'iyen.
    This is not to say that we are anywhere near being able to control
    the inflation: Bu, asla enflasyonu kontrol altına alabileceğimiz anlamına gelmez.
    She is not anywhere near as pretty as her sister: O, hiç de kızkardeşi kadar güzel değildir.
…'den pek uzak. asla … değil, hiç de … değil.
The bus is nowhere near as dear as the train: Otobüs
asla tren kadar pahalı değildir (Otobüs trenden çok daha ucuzdur).