appear on behalf of someone

  1. Verb, Law birini mahkemede temsil etmek
  2. Verb, Law birinin avukatı olmak
  3. Verb, Law birini mahkemede savunmak
  4. Verb, Law birinin avukatı olarak mahkeme huzuruna çıkmak