appreciate a gift

  1. bir armağanın makbule geçmesi
  2. Verb bir armağana teşekkür etmek