appropriations committee

  1. hükümetin masraflarını inceleyen kurul
  2. bütçe tahsisatı kurulu