area authority

  1. belli bir bölgedeki hükümeti temsil eden makam